Studenthjälp via Uppdragsbanken

På Uppdragsbanken kan du som är anställd i en kommun eller i ett kommunalt bolag inom Familjen Helsingborg, få hjälp av en student med att utreda en frågeställning eller idé.

Du registrerar en frågeställning eller ett idéuppslag på Uppdragsbanken. Din fråga eller idé undersöks sedan av en student, som gör en  akademisk uppsats.

Uppdragsbanken är en förmedlingstjänst inom Familjen Helsingborg. Genom uppdragsbanken kan du samarbeta med en student inom ett ämne som relaterar till ditt yrkesområde. Med hjälp av yttre perspektiv och ny kompetens kan organisationen förbättra både service och tillgänglighet mot invånare och brukare.

Så registrerar du uppdrag

Du kan registrera ditt uppdrag på webbplatsen Campus vänner.

Du kan också använda denna uppdragsmall (pdf 180 kB) för att registrera uppdrag. Mejla filen till info@uppdragsbanken.nu. På Campus vänners webbplats kan du se vilka uppdrag som redan har genomförts.