Så jobbar vi med romsk inkludering

Under åren 2012-2015 var Helsingborg en av fem pilotkommuner som arbetade med regeringens uppdrag för romsk inkludering. Vi jobbade tillsammans med romerna i staden. Sedan dess har arbetet fortsatt.

Efter pilotverksamheten har staden, Arbetsförmedlingen och romska föreningar fortsatt sitt arbete för romsk inkludering. Det har bland annat lett till ett nytt IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med Vorta Drom. Fokus är arbetsmarknadsinsatser för romer som har försörjningsstöd.

Bättre hälsa för unga romer

Vid årsskiftet 2014-2015 inleddes projektet Bättre hälsa för unga romer, för att hjälpa barn med övervikt. Föreningen Vorta Drom drev projektet tillsammans med socialförvaltningen.

En viktig del i arbetet är att använda brobyggare

Det vi ser som viktigt i det fortsatta arbetet är kopplingarna och samarbetet med brobyggare, coacher och matchare som arbetar i våra bostads- och närområden. En brobyggare är en person med romsk språk- eller kulturkompetens som kan fungera som en länk mellan romer och olika samhällsinstanser.

På arbetsmarknadsförvaltningen finns brobyggaren Branco Cerepovski. Han arbetar på Scala-huset men är även ute bland annat på IdéA på Drottninghög. En del av arbetet är uppsökande. Vi vill skapa relationer för att nå romer som behöver nya insatser.

På Adolfsberg pågår idag en fungerande verksamhet genom ett IOP-avtal mellan arbetsmarknadsförvaltningen och Vorta Drom. Bakom Po Drom står Vorta Drom, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Här ser vi ett klart samband och många gemensamma delar, åtgärder som är riktade mot samma målgrupp.

Romer hjälper romer

Tidigare övergrepp mot romer gör att många romer inte litar på myndigheter. Det kan också vara så att myndigheter inte litar på romer. Därför bygger hela strategin på att romerna är delaktiga i arbetet, att vi tillsammans jobbar med att skapa tillit.

En viktig del i arbetet med romsk inkludering, förutom att använda brobyggare, är konceptet ”Romer hjälper Romer”. Det kallas Po Drom och riktar sig till unga och vuxna och handlar om att motivera vuxna romer till arbete och studier. Förskola/skola, arbetsförmedling, kommun, kyrka, näringsliv och familjecentralen samverkar.