Stadsdelsutveckling

Här har vi samlat information om satsningar, olika projekt, nätverk, statistik och kontaktuppgifter som handlar om vårt stadsdelsarbete.

Vi är många som jobbar med våra olika stadsdelar och bidrar till utveckling på olika sätt. Förutsättningarna i våra stadsdelar ser olika ut. Vi måste därför arbeta på olika sätt i olika stadsdelar utifrån stadsdelens behov, utmaningar och möjligheter.

På dessa sidor har vi mest fokus på befintliga stadsdelar och centralorten.

På H+ webbplats kan du läsa mer om etableringen av nya stadsdelar inom H+.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av de sju stationsorterna runt om Helsingborg.