Karta för områdesanalys

I detta kartverktyg presenteras statistik över ett antal socioekonomiska variabler på tre olika geografiska nivåer. Variablerna är baserade på Delegationen mot segregations (Delmos) utpekade indikatorer för att belysa uppväxt- och levnadsvillkor. Statistiken är i de flesta fall nedbrytbar till lägsta geografiska nivå inom nyckelkodsindelningen – NYKO 6 (även kallat E-områden).

Kontakt:

För mer information om kartans innehåll kontakta Peter Karlin, samhällsanalytiker. Har du problem med kartverktyget, kontakta Klara Århem, GIS-ingenjör.