Nätverk och samarbete

I olika stadsdelar finns olika nätverk som arbetar tillsammans för att utveckla området utifrån olika behov. Dessa nätverk kan bestå av tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag men även invånare, föreningar, näringsliv och andra organisationer.

Dessa nätverk planerar gemensamma aktiviteter i olika stadsdelar, nya insatser och eller projekt. Olika nätverk kring arbetar på olika sätt och efter stadsdelens behov. Här kan du se vilka nätverk som är aktiva i olika områden. Kontakta gärna personer i nätverket kring om du har någon idé, förslag eller vill bidra till utvecklingen.