Satsningar i stadsdelar

Olika satsningar drivs på olika sätt och efter behov i olika stadsdelar. Vi arbetar med både med projekt, vissa satsningar drivs av ordinarie verksamhet eller i någon form av samarbete med andra aktörer. Nedan kan du se några exempel.