Vision Helsingborg 2035

På den här sidan hittar du material som vi använder för att nå fram till vision Helsingborg 2035. Du hittar information och övningar om medarbetarskap, om mål och ekonomi och om själva visionen.

Visionen är att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. För att nå dit är det viktigt att våra mål och vårt ledarskap och medarbetarskap hänger nära samman med visionen. Materialet på den här sidan ska bidra till att skapa ett sammanhang mellan visionen och vad vi behöver göra för att nå dit.

Visionen

Visionen pekar ut riktningen för vårt arbete. Pdf-filerna beskriver visionen och innehåller material som ska inspirera oss att jobba vidare mot visionen:

För att ta konkreta steg mot visionen kan olika idéer behöva testas inom organisationen eller av invånare. Läs mer om hur idéer kan förverkligas på sidan om Idéslussen och Visionsfonden.

Trend- och omvärldsanalys

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och styrning i riktning mot visionen för Helsingborg 2035. På sidan om trend- och omvärldsanalysen kan du läsa mer om arbetet.