Olweusgruppen

Olweusgruppen arbetar med att hjälpa, stötta och vara rådgivande i skolornas antimobbningsarbete i Olweusprogrammet.

Av oss kan skolorna få handledning, tips och stöd i sitt förebyggande och utredande arbete mot kränkande behandling och mobbning. Vi utbildar all personal på skolorna så alla kan vara med. Vi håller även kvalitetsrevisioner i det förebyggande arbetet för att skolorna ska bli certifierade Olweusskolor.

Vilka ingår i Olweusgruppen?

Olweusgruppen består av två personer; Olweusinstruktörerna Katarina Witting och Palle Drakenberger. Palle och Katarina har gått instruktörsutbildningen för Olweus international.