Förskolebio

Här kan du se höstens förskolebioprogram Film är bäst på bio! Förskolebio är gratis för förskola och förskoleklass.

Vi kommer dela upp visningarna på två dagar per film och kommer erbjuda lite färre platser totalt för att skapa rekommenderat avstånd. Därför kommer vi också att boka in varje barngrupp på max en film den här terminen, för att kunna erbjuda möjlighet för så många barn som möjligt att ändå ta del av utbudet. Hoppas ni har förståelse för det!