Skapa själv

Här hittar du möjligheter för eleverna att använda olika konstnärliga uttryck, tekniker och processer. De får skapa och lära själva med hjälpa av konstens olika verktyg och genrer. Allt från animering och hur man berättar med film till kreativt skapande i ateljén till teater, musik och dans.