Beslutsstöd

Beslutsstödet är ett verktyg för analys, uppföljning eller upptäckter. Beslutsstödet är till för chefer, rektorer, pedagoger, förtroendevalda och stödfunktioner i arbetet med att planera, följa upp och analysera verksamheten.

Beslutsstöd är ett systemstöd som innehåller information från olika källor. Beslutsstödet hämtar data från stadens affärssystem Unit4 och HR-system (Personec Utdata och Medvind) samt förvaltningarnas olika verksamhetssystem (exempelvis Procapita och Viva). Informationen sammanställs och kvalitetssäkras i ett datalager. Du som användare får tillgång till informationen i olika Qlik-applikationer.

Beslutsstödet har ett 50-tal applikationer och cirka 1 600 användare.

Vill du veta mer om Beslutsstödet?

Läs mer här: Frågor och svar om beslutsstödet  eller mejla beslutsstödsteamet.

Support

Kontakta beslutsstödssamordnare eller applikationssamordnare på din förvaltning om du önskar stöd i beslutsstödet.

Avdelningen för ekonomi och styrning inom stadsledningsförvaltningen är ansvarig för att koordinera stadens beslutsstöd. Om du som beslutsstödssamordnare har frågor eller behöver stöd, mejla beslutsstödsteamet eller:

Systemförvaltare Ann-Marie Ståhlgren, 042-10 59 03
Projektledare Joy Carrara Aste, 042-10 74 50
Projektledare Lena Sandhammar, 042-10 77 86
Systemutvecklare Mattias Elofson, 042-10 60 64
Qlik-utvecklare Thomas Ekborg, 0708-314362

Nya idéer eller förbättringar?

Om du har idéer om hur Beslutsstödet kan bli bättre, kontakta beslutsstödssamordnaren på din förvaltning i första hand.

Har du idéer eller förslag på stadsgemensamma förbättringar i Beslutsstödet inom ekonomi, HR, styrning eller ett helt nytt område mejla beslutsstödsteamet  på stadsledningsförvaltningen

Skicka med information som:

  • beskriver idén eller förbättringsförslaget
  • kort beskriver vilken nytta och effekt som idén eller förslaget får om det genomförs i beslutsstödet
  • anger vem som är kontaktperson

Samordnare i Beslutsstödet

Inom beslutsstödsarbetet finns olika roller. På förvaltningarna finns beslutsstödssamordnare och applikationssamordnare.