Flerspråkighet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Den flerspråkiga eleven behöver ges möjligheter att använda alla sina språk som verktyg i sitt lärande.

Avdelningen för flerspråkighet stödjer dig i ditt arbete med fokus på den flerspråkiga eleven. För att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för nyanlända och flerspråkiga elever kan alla skolor i staden få stöd i arbetet. Här hittar du vårt stöd och information om nyanländas lärande, studiehandledning och modersmålsundervisning.