Intranät

På intranätet publiceras information och nyheter som berör oss i rollen som anställda. Varje förvaltning ansvarar dock för sitt respektive intranät, medan portalen är en samlingsplats för stadsgemensam information. Här kan du läsa om intranätet, hur det fungerar, vilka riktlinjer som finns och vart du kan vända dig om du undrar något eller behöver hjälp.

Intranätets startsida kallas för Portalen och är gemensam för alla förvaltningar. Här finns information som är stadsgemensam, men också en del information och verktyg från just din förvaltning. Vad du ser beror dels på vilken förvaltning och enhet du tillhör, dels på vilken information som du själv har angett att du vill se. Här kan du läsa mer om vem som ser vad på intranätet.

Du kan själv ställa in vilken eller vilka förvaltningar som du vill följa. Det gör du i din personliga profil. Här lägger du också till information om dig själv så att dina kollegor kan hitta dig. Det är bara de som är inloggade på intranätet som kan se informationen om dig.

Här kan du se svaren på vanliga frågor om intranätet.

Öppet intranät

Enligt offentlighetsprincipen är innehållet på intranätet offentligt. Därför ska vår information där, i den mån det är möjligt, ligga öppen så att allmänheten kan komma åt den. Intranätet hittas inte när man söker på Google utan man måste ha en direktlänk.

Vill du ha ut en nyhet på din förvaltnings intranät?

Har du något som du vill berätta om på intranätet? Vänd dig till redaktören på din förvaltning. Intranätredaktörer på förvaltningarna ansvarar för förvaltningarnas intranät. Här hittar du de kontaktpersoner som är ansvariga för intranätet på din förvaltning.

Redaktören har i sin tur kontakt med intranätsamordnaren på webbenheten som har överblick av alla intranäten.

Vill din förvaltning ha ett eget intranät?

Vänd dig till redaktören på din förvaltning om du är intresserad av att få ett eget intranät.  Redaktören beställer ett intranät genom att fylla i ett beställningsformulär. Beställningen ska godkännas av din förvaltningschef.

Beställningsformuläret och mer information om hur en beställning går till hittar du här.

Support och kontakt i webbfrågor

Kontakta webbredaktionen på kommunikationsavdelningen om du behöver support kring webbfrågor eller om du behöver behörighet till WordPress eller statistikverktyget Google analytics.