Fritidshem

Här kan du läsa om den övergripande planen för att utveckla våra fritidshem och vårt arbete med satsningen Tillsammans lyfter vi fritidshemmen!

Fokus
  • Samverkan skola och fritidshem.
  • Att leda fritidshem.
  • Utbildning för obehörig personal.
  • Systematiskt kvalitetsarbete “från fritidshem till huvudman…”
Vad erbjuds under läsåret 20/21? – Anmälan

Är du intresserad av att gå någon fortbildning läsår 20/21? Vill du träffa andra som också arbetar med fritidshemmets utveckling? Läs mer och anmäl dig till något av följande.

Du har även möjlighet att kontakta oss på Pedagogiskt center för att ”skräddarsy” stöd utifrån behov i din verksamhet.

Ansvariga:

Matz Ingvarsson och Thomas Karlegatt  (verksamhetschefer) och Mona Andersson (samordnare fritidshemssatsning) på uppdrag av ledningsgruppen för Helsingborgs stads skolor.

Vid frågor kontakta oss via pedagogisktcenter@helsingborg.se