H22 och innovation

Hur hänger H22 och innovation ihop? H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Samhället står inför utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Samtidigt ökar önskan efter förhöjd livskvalitet och ännu bättre service. Ett sätt att lösa detta är innovation.

Stadens arbete med H22 består av två delar:

  • En stadsgemensam satsning på innovation. Det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad.
  • En stadsmässa, H22 City Expo. Detta blir en hållplats där vi sätter ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022. Under och efter City Expot fortsätter den långsiktiga satsningen.

Begreppet innovation förknippas ofta med förmågan att tänka nytt och unikt. Det är också vanligt att man ser en produkt eller tjänst framför sig när man hör ordet innovation. Men i H22 sammanhang är innovation bredare än så. Det handlar också om innovativa processer, samarbetsformer och synsätt. Dessutom är själva genomförandet av innovationen helt avgörande för att en idé inte ska stanna vid en prototyp. Det är först när den används och skapar nytta och värde som det faktiskt blir en innovation på riktigt.

Genom H22 sätter Helsingborgs stad människan i fokus, genom att belysa välfärds- och stadsutveckling från tre perspektiv:

  • innovativa välfärds- och stadsutvecklingslösningar
  • livskvalitet, om livet i staden och livet mellan husen
  • city governance om ledarskap och möjliggörande i framgångsrik stadsutveckling

Film om vad H22 handlar om med Ola Selmén

Du kan också se filmen om H22 här på Youtube

Fler filmer om H22 hittar du i filmarkivet på H22:s webbplats.