Kommunikation

Här kan du läsa hur Helsingborgs stad kommunicerar, hur vi arbetar med kommunikation och vad du kan få hjälp med av stadens kommunikatörer.

Och du som är kommunikatör: här kan du läsa hur vi jobbar med vårt varumärke, med bilder, filmer och texter samt med våra kommunikationskanaler som till exempel social media och webb.