Att arbeta i Helsingborgs stad

Här hittar du information om hur kommunen är organiserad, våra förvaltningar, vår vision och H22. Du kan även läsa om du gör för att ta emot sommarpraktikanter på arbetsplatsen, om stadens interna utmärkelser samt  hur vi jobbar med service och bemötande.

Helsingborgs stad är organiserad i nämnder, förvaltningar och bolag. Varje förvaltning har sin egen politiska nämnd. Valnämnden och överförmyndarnämnden har inga egna förvaltningar men ingår i kommunens organisation. Det gör också stadsrevisionen.

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande instans. Du kan läsa mer om kommunfullmäktige, mötesdagar och följa sammanträden här på helsingborg.se.

HR-information och lediga jobb

Det finns information om din anställning, lön, ledighet, arbetsmiljö med mera på HR-sidan.

På HR-sidan hittar du de förmåner du har som jobbar inom staden.

Lediga jobb inom Helsingborgs stad finns på HR-sidan.

Ny på jobbet?

Har du precis börjat jobba inom staden? Här på HR-sidan finns information till dig som är nyanställd.