Brandskydd

Kontakta brandskyddssamordnaren på din förvaltning om din arbetsplats behöver hjälp med det interna brandskyddsarbetet. Se i kontaktlistan vem du kan vända till dig till.   

Alla byggnader och anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor. Det ställer krav på att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs inom alla organisationer, oavsett storlek och verksamhet.

Vill du ha hjälp med brandskydd?

Genom att ha ett systematiskt brandskyddsarbete på våra arbetsplatser kan vi skydda människor och egendom från skador som kan uppstå vid en brand. Syftet är i första hand att förebygga brand och i andra hand att minska skadorna.

Ingen verksamhet är den andra lik. Rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete skapas utifrån varje organisations egna förutsättningar. Det handlar bland annat om att reda ut ”Vem kontrollerar brandvarnarna?  Vem ser till att ingen ställer skräp i en utrymningsväg?

Brandtillsyner och brandskyddskontroller genomförs av representanter från Räddningstjänsten Skåne nordväst tillsammans med brandskyddsansvariga på stadens arbetsplatser. Då går de igenom det systematiska brandskyddsarbetet på arbetsplatserna och kollar upp vad som behöver förbättras och åtgärdas.

Du kan få utbildning

Du som behöver lära dig mer om till exempel brandskydd eller hjärt- och lungräddning kan utbilda dig hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Det gör det lättare för dig att förebygga och ingripa vid bränder och olyckor.

Räddningstjänsten erbjuder till exempel dessa utbildningar:

  • Grundläggande brandutbildning (GBU) vänder sig till samtliga kommunanställda.
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) riktar sig till brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter. Fokuserar på det organisatoriska arbetet med brandskydd.
  • Sjukvårdsutbildning vuxen är teoripass om hur du känner igen olika akuta sjukdomstillstånd samt praktisk hjärt- och lungräddning.
  • Hjärt- och lungräddning för barn (Barn-HLR) är en kurs för exempelvis skol- och förskolepersonal.

Anmäl dig via chefen

Om du eller dina kollegor behöver utbildning ska ni kontakta er chef. Chefen anmäler antingen hela arbetsgruppen eller den enskilde medarbetaren.

Information om utbildningarna och möjlighet att anmäla sig finns på räddningstjänstens webbplats.

Under pandemin erbjuder räddningstjänsten digitala utbildningar på distans. Utbildningarna hålls av räddningstjänstens instruktörer. De praktiska delarna av utbildningen genomförs längre fram när läget förbättrats.

Kontakta Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Det finns en lista med telefonnummer och e-postadresser på räddningstjänstens hemsida.