Brotts- och skadeförebyggande arbete

Här får du hjälp med hur du kan förebygga brott och skador på stadens arbetsplatser.

Genom att arbeta med detta minskar vi risken för personskador, skada på kommunens egendom och ekonomiska förluster.