Förebygg brott under ledighet

Här har vi samlat råd för att förebygga brott eller skada på lokaler eller egendom under ledigheter och lov. Vi kan förhindra brand, inbrott, vattenskador och liknande genom enkla åtgärder.

Under sommarlov och julledighet står många av stadens lokaler tomma. Några enkla insatser kan förebygga att något händer med lokalerna, som till exempel brand eller inbrott.

Här nedan finns en checklista som är bra att gå igenom innan man låser inför en längre ledighet. Klicka på plustecknen för att se åtgärderna.