Livskvalitet i ditt arbete

I livskvalitetsprogrammet står det hur vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska uppleva god livskvalitet. Här finns information och inspiration om hur du och dina kollegor kan jobba med livskvalitet i er verksamhet. Du hittar checklistor, stödpaket, presentationer och annat material som kan vara till hjälp. Du kan också se hur andra kollegor inom staden jobbar med livskvalitet och dela dina tankar och idéer i diskussionsforumet.