Skapande skola

Skapande skola är ett bidrag som Kulturrådet ansvarar för som ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola och grundskola. Bidraget ska också öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

En inblick i vad skapande skola är

Högerklicka och öppna videon i ny flik för ljud

Skapande skola i Helsingborg

Fokus i Helsingborg under 2021 är att även våra förskolor engageras i vårt skapande skola-arbete. Vi har sökt pengar centralt och fått en pott pengar beviljat. Det innebär att vi nu har drygt 20 projekt  i gång i grundskolan och 10 i förskolan.

Vi fokuserar på tydliga projektbeskrivningar så att vi lätt kan se att bidragets syfte nås i de projekt som planeras. Därför har vi tagit fram en ny ansökningsblankett med färre frågor som ska underlätta för den som söker att fokusera på att beskriva projekt.

Information från Kulturrådet om förändringar p.g.a. Corona

  1. Går det att ställa om? 

Omforma projekten, går de exempelvis att göra digitala eller kan de genomföras utomhus?
Ha dialog med redan tilltalade kulturaktörer för nya idéer och lösningar.
Om det går att ställa om redan planerade projekt – genomför.

  1. Projektändring

Om projekten behöver förändras avsevärt från er ansökan för att kunna genomföras så behöver ni skicka in en förfrågan om projektändring innan projekten genomförs.
Meddela till claire.brandum@helsingborg.se så snart som möjligt så hon kan lämna in förfrågan till Kulturrådet.

  1. Om det inte går att ställa om

Det finns tre alternativ beroende på era olika förutsättningar och utmaningar.

  • Betala ut arvode till kulturaktörer som ni har avtal med vid inställda projekt
  • Betala tillbaka de medel ni inte kunnat göra av med till Kulturrådet som outnyttjade medel och notera detta som Coronarelaterat i redovisningen ni gör senast den 1 september
  • Hör med oss på Kulturrådet om projektförlängning, d.v.s. att ni kör projektet under höstterminen 2021 istället. Meddela till claire.brandum@helsingborg.se så snart som möjligt så hon kan lämna in fråga om förlängning till Kulturrådet. Måste lämnas in till Kulturrådet senast 11 juni!

Kan vi få hjälp med idéer till ett skapande skola-projekt?

Vi kommer att arrangera en nätverksträff i maj varje år för de skolor och förskolor som har genomfört ett projekt under läsåret. Där kommer de som genomfört ett projekt under året att presentera sitt arbete och du som vill ansöka till kommande läsår är välkommen att vara med och få inspiration. Inbjudan skickas ut via rektor och i syns vårt nyhetsflöde Lärande

  • Vi har samlat alla förslag vi får från olika kulturaktörer på en egen sida.
  • Vi har samlat alla de senast beviljade projektidéerna här nedan, kontakta respektive verksamhet för mer information.
  • Genomförda projekt som redovisats på Pedagogsajten kan du hitta här. (länk kommer)