Statistik

Du kan få hjälp av stadens samhällsanalytiker med att ta fram prognoser, analyser och andra beslutsunderlag.

Du hittar statistik på helsingborg.se. Om det du behöver hjälp med inte finns där så hör av dig till Peter Karlin och Henrik Persson, avdelningen för strategisk samhällsplanering. Läs mer om enheten för samhällsplanering.

Fråga gärna

Har du en frågeställning du behöver hjälp att få svar på? Samhällsanalytikerna hjälper gärna till och kan det mesta om Helsingborg när det gäller statistik. De kan analysera och visualisera statistiken på lämpligt sätt. Speciellt inom följande områden:

  • Sysselsättning
  • Befolkning
  • Flyttning
  • Pendling
  • Bostäder
  • Utbildning
  • Val

De är särskilt bra på att ta fram statistik för större och mindre geografiska områden i Helsingborg, så kallade statistikområden.

När statistik ska presenteras och publiceras så måste samhällsanalytikerna alltid ta hänsyn till sekretess. Statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, är skyddad i sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter får publiceras så att enskilda personer kan identifieras.

Statistik tillgänglig för dig

Det finns en öppen statistikdatabas som ger dig möjlighet att göra egna tabeller och diagram anpassade efter dina behov. Statistikdatabasen finns på helsingborg.se eller kan nås direkt via Helsingborgs statistikdatabas.

Begriplig statistik

Samhällsanalytikerna tolkar och presenterar statistiken så att den blir begriplig, bland annat i publikationen Perspektiv några gånger per år. Du hittar publikationer här på helsingborg.se. De hjälper också till med att åskådliggöra och analysera statistik med hjälp av karta och kan ta fram underlag med statistik för att visualisera det du utreder.

Stadens samhällsanalytiker jobbar på enheten för samhällsplanering. Enheten ingår i avdelningen för strategisk samhällsutveckling på stadsledningsförvaltningen.