Inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning

Om du behöver hjälp med att installera inbrottslarm, passagesystem eller kameraövervakning ska du vända dig till fastighetsförvaltningens säkerhets-, miljö- och teknikavdelning.

Det gäller också om du vill förändra ett befintligt system, till exempel bygga ut det. Passagesystem är oftast kopplade till larmsystemet.

Riktlinjer

Våra riktlinjer för inbrottslarm finns här (pdf 169 kB).

Våra riktlinjer för passagesystem hittar du här (pdf 179 kB).

Regler för kameraövervakning

Kameraövervakning ska ta hänsyn till den enskilda personens integritet. När din verksamhet behöver installera övervakningskameror utanför eller inne i lokalerna finns det olika regler att förhålla sig till. Till exempel kan man behöva söka tillstånd för kameraövervakningen.

Att man vill sätta upp övervakningskameror på så kallad allmän plats (plats dit vem som helst har tillgång) måste alltid anmälas till Länsstyrelsen.

Börja med att läsa igenom våra egna riktlinjer för kameraövervakning (pdf 221 kB).