Trend- och omvärldsanalys

För att nå vår vision Helsingborg 2035 behöver vi veta vilka förutsättningar, möjligheter och utmaningar som vi möter längs vägen. Ett viktigt redskap i detta är den trend och omvärldsanalys som vi tar fram varje år och som är en del av stadens styrmodell.

Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag som bidrar till att vi får en helhetssyn i vårt arbete med mål och styrning i riktning mot visionen Helsingborg 2035. Trend- och omvärldsanalysens ska öka vår beredskap och stärka vår förmåga att agera på vad som händer i vår omvärld snarare än att reagera.

Den senaste trend- och omvärldsanalysen finns på webbplatsen trendomvarld.helsingborg.se. Här hittar du också tidigare års rapporter, djupare analyser och stöd för att använda analysen vid verksamhetsplanering.

Stöd för dig som vill jobba vidare med innehållet i trend- och omvärldsanalysen

Som stöd för att arbeta vidare med innehållet i trend- och omvärldsanalysen finns både exempel och övningar på webbplatsen.

Workshopmall

Workshopmallarna på webbplatsen hjälper dig att få fram konsekvenserna för din verksamhet utifrån utvalda trender och konsekvenser. Resultatet kan du sedan använda när du formulerar mål och aktiviteter i styrkortet.

Presentationsmall

Presentation i power point-format som vänder sig till dig som ska hålla i en workshop kring trend- och omvärldsanalysen. Innehåller förutom en färdig presentation även tips och trix kring hur du genomför själva övningen.