Lösenord

Ett säkert lösenord skyddar din information så att obehöriga inte kan komma åt den. Eftersom det blir allt vanligare med olika slags nätattacker, behöver det lösenord som du använder i tjänsten uppfylla vissa krav. Här får du hjälp att skapa ett bra lösenord.

På Hbg learns kan du lära dig hur du hanterar dina lösenord på ett säkert sätt.

Gå utbildningen: Så hanterar du dina lösenord

Så tar du fram ett säkert lösenord

För att ditt lösenord ska vara riktigt säkert och bra måste det uppfylla följande krav:

 • Innehålla minst åtta tecken.
 • Innehålla både STORA och små bokstäver.
 • Innehålla siffror och specialtecken (till exempel !@%&?).
 • Inte innehålla å, ä, ö eller mellanrum.
 • Inte innehålla personlig information.
 • Inte användas till privata konton.

Så byter du lösenord

För att byta tryck Ctrl+Alt+Delete på tangentbordet och välj Ändra lösenord. Är du inloggad vid Citrix trycker du på den svarta fliken längst upp, väljer Ctrl+Alt+Del och sedan Ändra lösenord.

Glömmer du ibland ditt lösenord?

Har du någon gång glömt ditt lösenord när du kommit tillbaka efter semestern? Då är du i gott sällskap! Supportcenter får varje år cirka 1 500 samtal under augusti månad som rör bortglömda lösenord. Om du registrerar ditt lösenord på Lösenordsportalen så kan du själv återställa ditt lösenord via mobilen om det skulle behövas.

Gör så här för att registrera ditt lösenord:

Du ansvarar för ditt lösenord

Du ansvarar för att det lösenord du väljer för ditt konto i Helsingborgs stad följer kraven. Ditt lösenord är personligt och ska inte delas med någon annan, aldrig kommuniceras via e-post, telefon eller motsvarande. Ditt lösenord får inte heller användas på andra webbplatser eller tjänster.

Du ansvarar för att ditt lösenord:

 • är tillräckligt säkert.
 • hanteras som en värdehandling.

Tips på hur du kan skydda dina användaruppgifter.

Tips för hur du skapar ett bra lösenord – som dessutom är lätt att komma ihåg

 1. Välj en mening eller fras som du har lätt att komma ihåg, till exempel ”Säkra lösenord är toppen”.
 2. Ta bort mellanrummen mellan orden och börja varje ord med stor bokstav: ”SäkraLösenordÄrToppen”.
 3. Förkorta, felstava eller byt ut något ord:”SakraLosenArGreat”.
 4. Byt ut vissa bokstäver mot specialtecken och siffror: ”S@kraL0sen=Gr8”.

Här finns fler tips på hur du kan tänka när du skapar lösenord.