Nätverk – anslutning

Anslutning till datanätverk är en förutsättning för att kunna jobba digitalt. I Helsingborgs stad kallas det gemensamma datanätverket HSDN. Nya verksamheter, eller verksamheter som ska flytta, ska kontakta digitaliseringsavdelningen för att hantera uppkopplingen till nya adressen.

Digitaliseringsavdelningen hanterar beställningen av fiber mot Öresundskraft och beställer det abonnemang som bäst passar era behov och krav. Anslutningen till HSDN ger åtkomst till flera nätverk, exempelvis det administrativa nätverket, utbildningsnätverket, telefoni, wifi och internet.

I nätverket kan alla dina enheter, fasta som trådlösa, kommunicera med varandra, utbyta information och ha kontakt med internet. Det gäller datorer, surfplattor och mobiltelefoner, men också larm och passagesystem, skärmar, skrivare och andra smarta prylar.

Beställning och leverans

Du beställer via Supportcenter

Leveranstiden är 2 till 10 veckor, och beror på vilka förutsättningar det finns i huset som nätverket ska installeras i och om det behöver utföras grävarbete.

Innan du beställer

Digitaliseringsavdelningen berättar och ger rekommendationer för vad du behöver tänka på vid planering av nätverk. Vi kan även ta kontakten med el-entreprenör eller installatör.

Pris

Digitaliseringsavdelningen betalar kostnaden för utrustning och anslutning. Verksamhet betalar kostnaden för det lokala nätverket (LAN).

I tjänsten ingår även anslutning till HSDN och switchar för anslutning av datorer, skrivare, accesspunkter.

Service

Tekniker ska ta fram en långsiktig lösning eller tillfällig lösning på problem, inom 8 timmar från att problemet anmäls till supportcenter. SLA (Service Level Agreement): Prioritetsnivå 1.

Avbeställning

När verksamheten upphör eller ska flytta till en annan adress så är det viktigt att kontakta Supportcenter för att säga upp uppkopplingen. Tekniker behöver även kunna komma in i lokalen för att hämta och koppla ner den nätverksutrustning som använts.