Tillfällig uppkoppling utomhus

Är du i behov av en tillfällig uppkoppling utomhus, vid exempelvis ett evenemang? Kontakta digitaliseringsavdelningen om vilka behov du har så undersöker vi hur vi tillfälligt kan skapa åtkomst till stadens nätverk eller internet.

Vi kan skapa ett nätverk för exempelvis inkoppling av kassor eller kameror. Vi kan även skapa ett fritt trådlöst nätverk med kapacitet för cirka 1 500 personer.

Beställning och Leverans

Kontakta digitaliseringsavdelningen för att beställa tjänsten.

Leveranstiden är 2 till 10 veckor. Leveranstiden beror på förutsättningar i infrastruktur och om det behöver utföras grävarbete.

När du beställer få du:

  • Samordning och anslutning till nätverk.
  • Utrustning för anslutning av datorer, skrivare, accesspunkter.

Innan du beställer

Digitaliseringsavdelningen kan inte garantera att alltid kunna leverera denna tjänst, då vi har begränsat med resurser för utförande och hårdvara. Beställ därför i god tid.

Pris

Digitaliseringsavdelningen tar fram en kostnadsbild innan leverans. Beställande verksamhet bär alla kostnader som uppstår. Digitaliseringsavdelningen lånar ut utrustning kostnadsfritt, i den mån det är möjligt.

Teknikertid debiteras med 500 kronor per timme.