Wifi

Med hjälp av wifi kan du arbeta med dina digitala verktyg trådlöst. Du kan dra fördelarna av att arbeta mobilt och flexibelt men ändå vara uppkopplad mot stadens plattformar eller Internet.

Beställning och leverans

Leveranstiden för wifi är 4 till 6 veckor, beroende på hur lång tid kabelarbetet tar.

Innan du beställer

Tänk över vad som passar arbetsplatsens behov. Tänk även över om du behöver beställa någon tilläggstjänst.

Pris

Accesspunkten inklusive PoE och licens kostar cirka 6 500 kronor, vilket fördelas som månadskostnad under 36 månader. Kostnaden för kabelarbete faktureras direkt av el-entreprenör till beställande verksamhet. Servicekostnaden på 48 kronor faktureras månadsvis.

Service

Tekniker ska ta fram en långsiktig lösning eller tillfällig lösning på problem, inom 8 timmar från att problemet anmäls till supportcenter. SLA (Service Level Agreement): Prioritetsnivå 1.

Avbeställning

Du säger upp wifi genom att mejla till Supportcenter@helsingborg.se. Ange om det gäller uppsägning av hela wifi-nätverket eller en del, till exempel en specifik accesspunkt. Tekniker kan även behöva kunna komma in i lokalen för att hämta och koppla ner den nätverksutrustning som använts.