Kontorsförändring och flytt

Pågår det förändringar på ditt kontor? Ska ni flytta? Här hittar ni stöd och vägledning. Det handlar till exempel om hur ni kan utforma arbetsplatsen och skapa en positiv arbetsmiljö.

Behöver du flytthjälp? Det finns information om upphandlade flyttföretag i avtalskatalogen på Inköpssidan.

En förändring innebär ofta en stor omställning för alla berörda och genom att vara väl förberedd kan ni underlätta processen. Det kan vara en förändring på nuvarande kontor eller en flytt till nya lokaler. I stadens vägledning kan du läsa om vad som är viktigt att göra i en sån här förändringsprocess.

Så här gör du

Starta processen genom att börja identifiera verksamhetens förutsättningar: