Mötesrum

Möten utgör en stor del av arbetsdagen för många i vår organisation. En del i att ha lyckade och effektiva möten är tekniken i lokalerna. Digitaliseringsavdelningen hjälper dig att hitta den bästa lösningen för era lokaler.

Du beställer av stadens upphandlade leverantör

Priset för mötesrumsteknik varierar beroende på vilka produkter som ska ingå och hur lång tid installationen tar. Installationskostnaden är 500 kronor per timme. Kostnader för monteringsmaterial, kabelkanaler, eluttag, adaptrar, kablar med mera tillkommer.

Innan du beställer

På den här sidan brukar du hitta rådgivning från digitaliseringsavdelningen i djungeln av mötesrumsteknik. Just nu är det en ny version av rådgivningen på gång som släpps under april månad.

Tänk över hur arbetsplatsens behov ser ut. Vilken typ av möten har ni och hur kommer de se ut i framtiden? Titta på pris och vilka möjligheter och funktioner respektive produkt eller tjänst har.