Utbildningar på stadsarkivet

Vill du som är arkivansvarig att vi ordnar utbildning i någon form rörande arkiv- och informationshanteringen på din förvaltning? Kontakta gärna stadsarkivet så kan vi prata om hur och när vi kan göra det.

Kortkurs: Ordning och reda i allmänna handlingar

Känner du dig osäker på vad du ska göra som arkivansvarig eller arkivredogörare i din verksamhet? Tycker du att det är svårt att veta hur du ska ta hand om verksamhetens allmänna handlingar på bästa sätt?

Välkommen till en kortkurs där vi går igenom hur du får ordning och reda bland allmänna handlingar. Kursen utgår från såväl det analoga som det digitala informationsflödet hos din verksamhet. Vi varvar teoretisk genomgång med konkreta exempel, det blir också tid för gruppdiskussioner och vi bjuder på fika.

Målgrupp

Arkivredogörare, arkivansvariga och andra som har en central roll i stadens hantering av allmänna handlingar.

Maxantal per gång:

25 personer

Läs mer om våra kurser på Hbg learns

Mer information om kurstillfällen och tider finns på Hbg learns där du också anmäler dig. (Använd webbläsarna Edge eller Chrome)