Stöd och utbildning

Behöver du juridisk rådgivning, stöd eller utbildning? Stadsjuristerna på stadsledningsförvaltningen är till för att hjälpa er som arbetar inom stadens förvaltningar och stadens ägda bolag. 

Vi hjälper bland annat till med upprättande, granskning och uppföljning av avtal, agerar ombud vid allmän domstol och förvaltningsdomstol samt vid andra förhandlingar. Vi kan också vara behjälpliga vid upphandlingsärenden och agera som ombud vid eventuella överprövningar.

Den interna utbildning vi erbjuder för tillfället är juridisk grundkurs. Vi kan även ge juridiskt stöd inom ett flertal andra områden eller hålla i utbildningar som skräddarsytts utifrån ert behov.