För dig som hanterar arvoden

Här finns information för dig som hanterar arvoden för förtroendevalda i Helsingborg stad.

Begäran om ersättning ska alltid lämnas inom tre månader efter ett sammanträde/förrättning. Om en förtroendevald begär ersättning senare än tre månader kan det inte beviljas.

Attestordning:

  • Enligt stadens attestreglemente ska ekonomiska transaktioner attesteras av två olika personer. I systemet Självservice samt på blanketter för ersättningar finns två nivåer, tillstyrka och bevilja.
  • Normalt är det nämndens sekreterare som tillstyrker, dvs granskar att blanketten är rätt ifylld att underlag finns och stämmer med belopp. Nämndens sekreterare räknar också ut belopp när det behövs.
  • Nämndens ordförande beviljar. För nämndens ordförande är det vice ordförande som beviljar.