Tjänstedesign i Helsingborgs stad

Ser du skillnaden mellan att ha kunden i fokus eller att ha kundens fokus? Tjänstedesign är både ett förhållningssätt till dem man är till för och ett sätt att arbeta för att kunna se utifrån och in. Att låta behov gå före lösning. Här hittar du stöd, goda exempel och information om tjänstedesign.

För att vara framgångsrik i en utvecklingsprocess måste du förstå kundens behov på djupet. Ett vanligt misstag är att man utvecklar lösningar och arbetssätt på felaktiga antaganden.

Tjänstedesign kan användas på alla typer av kommunala tjänster, oavsett vem vi är till för. Tjänstedesign fungerar både på interna och externa tjänster, både på digitala tjänster och på icke-digital service som vi erbjuder genom våra verksamheter.

Information om tjänstedesign.