Projektstöd

Stadens projektmodell finns för att underlätta projektarbetet och skapa ett gemensamt arbetssätt i staden.

Ett projekt är en tillfällig aktivitet med en tillfällig organisation som ska nå ett visst resultat. Det är avgränsat i tid och kostnad.

Projektmodellen delar in projekt i fem faser och innehåller information om vad du som projektledare ska göra under respektive fas. Här finns också mallar och dokument som ska vara till stöd i projektarbetet. Du använder de mallar och dokument du behöver för att projektet ska bli framgångsrikt. Varje fas i projektet initieras av, och avslutas med, ett beslut i styrgruppen.

Sammanfattande bild av stadens projektmodell. Klicka på bilden så ser du en större version av modellen.