Medarbetar- och ledarpolicy

I Helsingborgs stad har vi som mål att vara en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Medarbetar- och ledarpolicyn beskriver de förväntningar som staden har på oss som medarbetare och ledare.

Som medarbetare och ledare i staden är det vår uppgift att ge helsingborgarna service och tjänster av hög kvalitet. För att lyckas med detta måste alla ta ansvar för sin del i helheten. Det förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetar- och ledarskap där varje medarbetare och ledare har ett personligt engagemang och känner stolthet för sitt arbete.

Medarbetar- och ledarpolicyn i sin helhet.

Medarbetar- och ledarpolicyn beskriver stadens förväntningar på oss som medarbetare och ledare. Policyn består av fyra områden:

  • Jag vill lyckas
  • Jag skapar värde
  • Jag samspelar
  • Jag leder mig själv