Affärssystemet ERP (UBW)

Unit4 ERP (UBW) är stadens affärssystem för bokföring, betalningar, fakturering, budget och prognos.

Systemets primära uppgift är att på ett systematiskt och säkert sätt samla och presentera ekonomisk information. I affärssystemet kan den som är ekonomiskt ansvarig planera och följa upp ekonomin inom sitt ansvarsområde direkt i affärssystemet eller indirekt via andra system så som beslutsstödet.

Affärssystemet har moduler för:

 • Elektronisk fakturahantering
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Huvudbok
 • Anläggningsredovisning
 • Projektredovisning
 • Ekonomisk konsolidering
 • Budget och prognos

Inloggning

Unit4 ERP (UBW) finns i två gränssnitt: Web och Desktop.

De flesta av stadens medarbetare använder ERP Web. Användare med många uppgifter att hantera i systemet använder främst ERP Desktop.

Du kommer till ERP Web här. Användarnamn och lösenord är detsamma som du har när du loggar in på din dator.

För att logga in i ERP Desktop behöver du ha programmet installerat på din dator. Programmet kan beställas på Serviceportalen. Användarnamn och lösenord är samma som du har när du loggar in på din dator.

Manualer och lathundar

Nedanstående material vänder sig till dig som arbetar med försäljning/försäljningsordrar, kunder, fakturering och/eller inkasso i Agresso.

Materialet berör huvudsakligen ekonomipersonal på stadens förvaltningar, men också dig som tar fram underlag på vad ekonomipersonalen ska fakturera.

Manual Administrera försäljning och kunder i Web (pdf 2 MB)

Manual Administrera kundreskontra i Desktop, Egen meny (pdf 2 MB)

Manual Administrera kundreskontra i Desktop, Ekonomi (pdf 6 MB)

Manual Administrera kundreskontra i Agresso Desktop, Logistik (pdf 3 MB)

Lathund Skapa försäljningsorder i Web (pdf 587 kB)

Support

Kontakta ekonomisupporten i din förvaltning om du behöver hjälp och stöd i ditt arbete i ERP (UBW). Alla ekonomifrågor och tekniska ärenden svarar vi på här. När du skickar in ditt ärende uppskattar vi om nedanstående information finns med:

 1. Skriv en tydlig beskrivning av ärendet i ämnesraden.
 2. Vilken miljö avser ärendet, ERP Desktop eller ERP Web?
 3. Ge en beskrivning av problemet, gärna med skärmklipp.
 4. Ange eventuella vernummer / kundnummer / leverantörsnummer som underlättar i felsökningen.