Verksamhetsplan SharePoint

I Verksamhetsplan SharePoint dokumenterar vi verksamhetsplan och verksamhetsdialog. Där finns möjlighet att söka upp och följa varandras verksamhetsplaner för lärande och samverkan.

SharePoint är ett webbaserat system från Microsoft.

Verksamhetsplan

I Verksamhetsplan Sharepoint dokumenterar vi löpande arbetet med verksamhetsplanen utifrån de fyra frågorna. Det går även att följa verksamhetens nyckeltal och spara dokument.

Verksamhetsplaner (IPS-modellen) för förskola och skola hittar du i Stratsys.

Verksamhetsdialog

Det finns även stöd för att dokumentera verksamhetsdialog chef-chef eller chef-chefer. Om du önskar dokumentera verksamhetsdialog medarbetare-chef går det bra att spara dokument i Verksamhetsplanen.

Inloggning och behörigheter

Öppna Verksamhetsplan SharePoint här.

Stadens medarbetare har automatiskt läsbehörighet i Verksamhetsplan Sharepoint genom användarnamnet (AD-kontot).

Chefer och förvaltningarnas processledare för mål och resultat har en ägar-behörighet (skapa verksamhetsplan, redigerabehörighet och tillgång till sidan verksamhetsdialog).

Chefen kan dela sin verksamhetsplan med medarbetare eller andra personer, genom att ge olika behörigheter.

  • Besökare (läsbehörighet), alla anställda, läggs upp med automatik när verksamhetsplanen skapas. Läsbehörigheten gäller inte för sidan för verksamhetsdialog.
  • Medlem (redigerabehörighet), verksamhetens medarbetare eller person som chefen vill lämna över ledningsuppgifter till. Har inte tillgång till sidan för verksamhetsdialog.
  • Ägare (skapare av verksamhetsplanen: chef eller processledare mål och resultat). Har tillgång till sidan för verksamhetsdialog.

Support

För support och stöd i Verksamhetsplan SharePoint, kontakta ansvarig person på din förvaltning.

Avdelningen för ekonomi och styrning inom stadsledningsförvaltningen är ansvarig för Verksamhetsplan SharePoint. Systemförvaltare är Anna Bladh, 0708-645865

Manualer och instruktionsfilmer