Avtal med Stim för musikanvändning

För att vi ska kunna använda musik i stadens verksamheter krävs ett avtal med Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Helsingborgs stad har ett sådant avtal som gäller för skola, omsorg och musik på jobbet.

Stadens avtal med Stim omfattar verksamheter som har kommunens organisationsnummer. Det gäller inte för stadens bolag.

Avtalet består av tre licenser som gäller för skola, omsorg och musik på jobbet. För musikanvändning inom de här licensområdena krävs ingen redovisning.

Stadens avtal med Stim finns här (pdf 340 kb).