Klarspråk och skrivande

Här kan du läsa om vår satsning på klarspråk och hur du anmäler dig till klarspråksseminarierna eller går webbutbildningen. Utbildningen i klarspråk bygger bland annat på våra skrivregler och dem hittar du här, liksom tips på hur du skriver en riktigt bra journalistiskt artikel och hur du skriver för webb.

Att skriva klarspråk betyder att det vi skriver ska vara lätt att förstå. Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat enkelt och begripligt. Så står det i språklagen. Men det finns också andra viktiga skäl till att skriva enkelt.

Ett skäl till att skriva klarspråk handlar om demokrati: helsingborgarna har rätt att förstå vad vi skriver. Ett annat skäl att skriva klarspråk handlar om vår effektivitet. Skriver vi så att folk förstår kan vi använda arbetstiden till annat än att svara på frågor om vad vi egentligen menade med det vi skrev – och läsaren blir nöjd med att få begriplig information.

Boken Klarspråk i Helsingborgs stad

Boken Klarspråk i Helsingborgs stad förklarar varför vi ska använda klarspråk men innehåller också råd och regler om hur vi ska skriva (pdf 680 kB).

Några av de viktigaste punkterna handlar om att vi ska vara så konkreta som vi kan i våra texter, att vi ska använda ord som är lätta att förstå och att vi ska dela upp texten i flera korta stycken.

Behöver du en tryckt version av klarspråksboken?

Kontakta David Lundin om du vill ha den tryckta klarspråksboken. Mejla honom hur många du behöver och vart de ska skickas.

Innan du börjar skriva

Det är en god idé att först ta dig en funderare på varför du ska skriva något, vem som ska läsa din text och vad de förväntas göra när de läst den.

Vi skriver på ett sätt när vi vänder oss till elever i klass sju men på ett annat när vi sammanfattar en utredning.