Anvisningar för webbarbetet

Det här är våra anvisningar för Helsingborgs stads webbplatser. De handlar bland annat om hur vi ska skriva och hur vi ska använda stadsvapnet, vilka färger vi ska använda, hur vi ska göra med film, hur vi behandlar personuppgifter och hur vi skriver länkar. När vi följer anvisningarna så följer vi också vår grafiska manual, dataskyddsförordningen (GDPR) och EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Vi följer inte anvisningarna för webbarbetet för att vi ”måste”. Vi gör det för att de vi är till för, helsingborgarna och alla andra som besöker våra webbplatser, ska kunna förstå och ta till sig den information vi vill förmedla till dem. Kan de inte göra det har vi jobbat helt i onödan.

Våra anvisningar är indelade i tre avsnitt: färg, form och media, redaktionellt samt struktur och navigering. I våra anvisningar får vi veta vad vi ska göra. Hur vi ska göra det står i lathunden.