Kommunikationskanaler

Webbplatser, social media, film och tryck. Eller riktade utskick, annonser och press. Kanske ett nyhetsbrev? Rent av en skylt eller skärm på stan? Det finns många sätt att nå ut.

Att förstå sin mottagare, det vill säga vem som ska ta emot ditt budskap, är A och O i valet av kommunikationskanal. Olika kanaler har både sina för- och nackdelar och ofta kan man kommunicera effektivare när man använder flera kanaler.