Barnets rättigheter – barnkonventionen

Barnkonventionen har blivit svensk lag. Det mesta som vi gör i staden påverkar barn på något sätt. Du kanske inte jobbar direkt med barn, men det du gör kan indirekt påverka barns möjligheter och livskvalitet. Här kan du lära dig mer och få tips på hur du kan arbeta för alla barns rättigheter.

År 2020 blev barnkonventionen lag och vi måste vara säkra på att vi skyddar och främjar barns bästa och barns rätt till delaktighet och inflytande. Här hittar du stöd, verktyg och inspiration som hjälper dig och din verksamhet att fatta rätt beslut så att barns rätt till delaktighet och inflytande främjas.