Romsk inkludering

Tillsammans med romerna i staden utvecklar vi metoder för att förbättra romers situation i samhället.

I Helsingborg ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för arbetet med romsk inkludering. Vi arbetar tillsammans med andra förvaltningar, Romarådet och olika romska föreningar.