Service och bemötande

Helsingborgs stad är en serviceorganisation. Vår uppgift är att ge service till våra invånare, företag och besökare. På den här sidan finns information, inspiration och verktyg för att arbeta med att vidareutveckla service och bemötande i våra verksamheter.

Service är det vi gör, i alla verksamheter, varje dag. Vad som är bra service avgörs av de som använder våra tjänster. Det betyder för den sakens skull inte att vi alltid måste ge det som efterfrågas. Ibland måste vi ge ett negativt besked. Då är det extra viktigt att vi klarar att göra det på ett sådant sätt att den som är i kontakt med oss känner förtroende, förstår och accepterar.

För att skapa goda serviceupplevelser måste vi förstå behov och upplevelser hos dem som använder våra tjänster. För att inte utgå från oss själva utan från dem som ska använda våra tjänster kan vi behöva metoder eller tekniker för att få utifrånperspektiv. Kundresor och tjänstedesign är arbetssätt som hjälper oss att fråga, lyssna, involvera och designa tjänster tillsammans med dem som ska använda dem.