Posom-grupp

Vid stora olyckor och katastrofer kan människor vara med om, eller bevittna, svåra händelser. Helsingborgs Posom-grupp kan då ge krisstöd till de inblandade. Här hittar du information om Posom och hur du blir resursperson.

Posoms uppdrag är psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser i Helsingborg eller då flera helsingborgare drabbats på annan ort. Posoms arbete leds av en ledningsgrupp. I gruppen finns representanter från flera av stadens förvaltningar samt räddningstjänsten, polisen, primärvården och svenska kyrkan.

Som resursperson i Posom kan du få olika arbetsuppgifter vid en allvarlig händelse. Arbetsuppgifterna varierar beroende på händelsen, till exempel bemanna kriscentra, stödja drabbade personer eller informera om vilka stöd- och hjälpresurser som finns.

Du blir inkallad vid behov, det kan ske med kort varsel. Du förväntas då svara och ge besked om du kan komma direkt eller enligt överenskommelse.

Posom ledningsgrupp anordnar utbildningar och övningar för att upprätthålla kvalitet och kompetens bland resurspersonerna.  Gruppen leds av socialdirektör Emelie Erixon.

Vill du bli resursperson eller har frågor kan du kontakta Posom på posom@helsingborg.se.