Engagemangsakuten – chans att skapa fler möten mellan skola och stad

Engagemangsakuten bidrar genom att föra in Helsingborgs stad i elevernas klassrum. Kontaktlistan på den här sidan möjliggör möten som ger barn och unga chans att delta och engagera sig i Helsingborgs stads samhällsutveckling. Unga får möjlighet att träffa olika yrkeskategorier som ger dem en ökad insikt om framtidens arbetsmarknad.

Samtliga kontakter på listan är villiga att bistå med sin tid och kompetens under skoltid när den efterfrågas. Listan är tänkt att från skolans håll underlätta att hitta rätt kompetens till det ämnesområde som för stunden är aktuellt och sätta det i en lokal kontext, samtidigt får tjänstepersoner en chans att bredda sina perspektiv och uppleva värdet i att involvera barn och unga i processer för innovativ samhällsutveckling.

Använd dig av listan genom att kontakta lämplig tjänsteperson utifrån ditt ämnesområde.

Kontaktpersoner för Engagemangsakuten

Vi som står på den här listan blir glada om ni vill kontakta oss för att informera mer om det arbete vi gör i staden – och utifrån förfrågan anpassa det till skolans behov.