Årets arbetsplats

Med utmärkelsen årets arbetsplats vill vi uppmärksamma och premiera arbetsplatser som visar på en bra arbetsmiljö, samspel, medarbetarskap och samarbete som utvecklar verksamheten och skapar värde för de vi är till för. Utmärkelsen delas ut till arbetsplatser med minst 8 medarbetare i Helsingborgs stads organisation.

Bedömningsprocess

Inskickade förslag bedöms i följande steg:

  1. Förslagstexten ska visa på kriterierna nedan.
  2. Arbetsplatsen besvarar en enkät där minst 80 % av medarbetarna svarar.
  3. Beredningsgruppen tar fram tre nominerade.
  4. HR-utskottet beslutar vilka som vunnit guld, silver eller brons.

Arbetsplatsen behöver visa att:

  • Ni är delaktiga och har ett bra samspel
  • Ni tar ansvar för er hälsa, livsstil och sätter gränser i vardagen
  • Ni utvecklar er verksamhet, era kompetenser och provar nya arbetssätt
  • Ni respekterar och tar tillvara varandras olikheter
  • Ni tar till vara på varandras idéer och visar varandra uppskattning

Vad består priset av?

Utmärkelsen delas ut i tre valörer; guld, silver och brons. Priset består av en check på 100 000 kronor för guld, 75 000 kronor för silver och 50 000 kronor för brons. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Vem vill du hylla idag?

Lämna ditt förslag  Samtliga förslag publiceras även löpande på sidan Inkomna förslag.

Inkomna förslag – Årets arbetsplats 2021