Årets nytänk

Med utmärkelsen årets nytänk vill vi uppmärksamma, belöna och sprida goda exempel på nytänkande, mod och miljöengagemang. Årets nytänk delas ut i tre underkategorier; årets nytänk, årets misstag och årets miljökliv.

Bedömningsprocess

Inskickade förslag till årets nytänk bedöms i följande steg:

 1. Förslagstexten ska visa på bedömningskriterierna för respektive underkategori
 2. Beredningsgruppen tar fram nominerade.
 3. Stadsdirektörens ledningsgrupp är juryn som sedan tar beslut om vinnarna.

Årets nytänk

Underkategorin årets nytänk delas ut till en person eller grupp som har vågat, testat och gjort någonting nytt. Det kan handla om ett effektivare arbetssätt som kommit fram genom att någon har vågat gå ifrån de vanliga rutinerna. Det kan handla om ett oväntat samarbete som resulterat i förbättrad kvalitet.

Bedömningsgrunder för årets nytänk:

 • Förslaget är nytt och unikt
 • Förslaget utmanar
 • Förslaget är genomfört eller går att genomföra
 • Förslaget skapar värde för de vi finns till för

Årets misstag

Årets misstag delas ut till en person eller grupp som har modet att lära sig genom att våga, testa och göra nytt. Helt enkelt någon som har gått i framkant, testat någonting nytt och misslyckats.

Bedömningsgrunder för årets misstag:

 • Förslaget visar på mod
 • Förslaget lärde personen/gruppen/arbetsplatsen något
 • Förslaget utmanar personen/gruppen/arbetsplatsen

Årets miljökliv

Årets miljökliv delas ut till en person eller grupp som på ett nytt sätt och med ett helhetsperspektiv visar på miljömedvetenhet och miljöengagemanget i vår organisation.

Bedömningsgrunder för årets miljökliv:

 • Förslaget visar på engagemang för miljöfrågor
 • Förslaget utmanar
 • Förslaget är genomfört eller går att genomföra
 • Förslaget skapar värde för de vi finns till för

Vad består priset av?

Ett vinnande förslag i varje underkategori utses. Priset består av en kompetenscheck på 50 000 kronor per underkategori, som delas lika mellan de personer som ingår i det vinnande förslaget. Maxbelopp för en enskild medarbetare är 10 000 kronor. Pengarna ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande.

Vem vill du hylla idag?

Lämna ditt förslag  Samtliga förslag publiceras även löpande på sidan Inkomna förslag.

Inkomna förslag – Årets nytänk 2021